$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ វិធីសាស្ត្រដឹកនាំធីម

$2.00

In stock

«ដៃគូរអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំ»

សៀវភៅដ៏តូចស្តើង តែប្រកបដោយខ្លឹមសារចំៗស៊ីជម្រៅមួយក្បាលនេះ ជាកូនសៀវភៅដៃគូមួយក្បាល ដែលក្រុមការងារ Mindbooks យើងខ្ញុំខិតខំរៀបរៀង បកប្រែ និងកែសម្រួលឡើងមកដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់សិស្ស និស្សិត អ្នកធ្វើការនិងអ្នកគ្រប់គ្រង ដោយអាចដាក់តាមខ្លួនសម្រាប់ដាស់តឿនសតិ និងអាចប្រើនៅគ្រប់ស្ថានការណ៍និងគ្រប់ទីកន្លែង។

ខ្លឹមសារនៅក្នុងកូនសៀវភៅមួយក្បាលនេះពិតជាអាចនាំទៅប្រតិបត្តចំពោះការងារជាក់ស្តែងបានដោយងាយនិងទទួលបានផលជាទីគាប់ចិត្ត ហើយកូនសៀវភៅនេះក៏រួមមាននូវគំរូសម្រាប់ពិសោធខ្លួនឯង និងគំរូពីជីវិតពិតដែលជួយដល់ការហ្វឹកហាត់និងការដោះស្រាយបញ្ហានៅចំពោះមុខ ទាំងនៅតុធ្វើការ តុប្រជុំ ឬសូម្បីតែក្នុងពេលធ្វើដំណើរ។

ចំពោះបុគ្គលដែលទើបនឹងបោះជំហានចូលក្នុងពិភពនៃការគ្រប់គ្រង និងពិភពជំនួញសម័យថ្មីនេះ ចាំបាច់ត្រូវតែមានកូនសៀវភៅអភិវឌ្ឍជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំមួយក្បាលនេះនៅក្បែរខ្លួន។

Support
Compare

By Categories

សៀវភៅ វិធីសាស្ត្រដឹកនាំធីម

សៀវភៅ វិធីសាស្ត្រដឹកនាំធីម