$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

Lady secret soap gel

$20.00

In stock

-Lady secret soap gel

-តម្លៃ 20$

-មាន Stock នៅខ្មែរ

-អត្តប្រយោជន៍(Lady Secret Serum ជាសេរ៉ូមសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហារោគស្រ្តីដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
អាចមើលនៅចំនុចខាងក្រោមដែលពួកខ្ញ៊ំបានរៀបរាប់ថាតើអ្នកមានអាការះទាំងនេះដែរឺទេ? បើមានគួរតែប្រញាប់ព្យាបាលភ្លាមក៊ំទុកអោយវាក្លាយជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងអាចឈានដល់មហារីក។
✔ដោះស្រាយបញ្ហាការហូរទឹករំអិលខុសពីធម្មតា
✔ព្យាបាលបញ្ហាធ្លាក់សខុសធម្មតា
✔បំបាត់ក្លិន និង ធ្វើអោយមានក្លិនល្អ
✔ដោះស្រាយបញ្ហាស្បូនយារធ្លាក់
✔ដោះស្រាយបញ្ហាជួយសម្អាតបានយ៉ាងល្អ
✔ពង្រឹងស្រទាប់ព្រហ្មចារីយ៍អោយរួមតូចល្អ
✔ជួយអោយព្រហ្មចារីយ៍អោយតឹងណែន និង
ជួយអោយមានពណ៌សុីជំពូ
✔️ជាប្រភេទសេរ៉ូមដែលមានគុណភាពល្អបំផុត
និងបានទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសថៃ

-ចំណុះ 20g

-មានលក់នៅខ្មែរ

-ដឹកជញ្ជួន

-ជិត 1$

-ឆ្ងាយ 2$

-លេខទំនាក់ទំនង

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខ តម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

Support
Compare
SKU: C-00096 Category:

By Categories

Lady secret soap gel

Lady secret soap gel