$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ សុភាសិតមហាយក្សចិន

$3.00

In stock

សុភាសិតមហាយក្សចិន មានជាហូរហែរ បំណែកៗ រាប់ពាន់គំនិត នៅតាមបណ្តាប្រភពផ្សេងៗ ហើយត្រូវបានប្រមែប្រមូលមកក្នុងសៀវភៅមួយក្បាលនេះ ដោយមានគំនិត និងទស្សនៈផ្សេងៗ ឆ្លុះបង្ហាញពីតថភាពពិតៗ ទាំងក្នុងជីវិតរស់នៅ អាជីវកម្ម នយោបាយ​​​ ភាព​ជោគ​ជ័យ និង​បរាជ័យ ការសិក្សា ការអភិវឌ្ឍន៍ ស្នេហា ​មិត្តភាព គ្រួសារ ការងារ សុខភាព សុវត្ថិភាព សង្គមជាតិ។ ទោះបីជាវាបានចាត់ចូលជាសុភាសិតនៃប្រទេសមហាអំណាចអាស៊ី ក៏ដោយ ក៏ខ្ញុំនៅតែជឿថា គោលគំនិត និងទស្សនៈមួយចំនួន វាដូច និងស្រដៀងទៅនឹងសុភាសិតរបស់ទស្សនវិទូក្នុងលោក ពីព្រោះវាជាទស្សនៈសាកល ហើយក៏មានតម្លៃ និងបម្រើប្រយោជន៍ជាសកលដែរ។

Support
Compare

By Categories

សៀវភៅ សុភាសិតមហាយក្សចិន

សៀវភៅ សុភាសិតមហាយក្សចិន