$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

Beauty Cream

$15.00

In stock

-ឈ្មោះ Beauty Cream

+អត្តប្រយោជន៍

-លេសារាយ ជួយ បាត់មុន

-ធ្វើអោយមុខសរលោង

-ធ្វើអោយមុខមានសំនើម

-ជួយបង្កើតcollage អោយស្បែកមុខស

-ជួយដេញជាតិពុលចេញពីផ្ទៃមុខ

-ជួយអោយមុខតែងតឹង មិនជ្រួញ

-ជួយបំបាត់ស្នាមមុនក្រហម ជាពិសេៈស្នាមខ្មៅក្រោមត្របកភ្នែកនឹកបាត់ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងឆាប់រហ័ស

-ជួយបំបាត់ស្នាមប្លែរលើផ្ទៃមុខ

-ហើយល្អបំផុតនោៈគឺមានសាជតិ inti -oxidant ច្រើនជាង វិត តាមិន c ដល់ទៅ5ដង

-1 ឈុត 15$

-ប្រើបានទាំងបុរសនិងនារី

-ផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសថៃ

-ដឹកជញ្ជួន

-ជិត1$

-ឆ្ងាយ2$

-ទំនាក់ទំនង

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

Support
Compare
SKU: C-00108 Category:

By Categories

Beauty Cream

Beauty Cream