$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ សំនួនវោហារក្នុង​ពិភព​យុទ្ធគុនចិន

$3.00

In stock

ទាំងក្នុងរឿងប្រលោមលោក និងភាពយន្តយុទ្ធសិល្ប៍ចិន គឺជាទីពេញនិយមយ៉ាងទូលំទូលាយទាំងនៅ​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេស។ នៅក្នុងនោះមានសំនួនវោហារផ្ដោះផ្ដងជាច្រើន បង្ហាញទាំងផ្លូវល្អនិងមិនល្អ។ ទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីបណ្ដាអ្នកគុននិយមមានទាំងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់នៅឡូកឡំគ្នា ដែលធ្វើឲ្យពិភពគុនមានទាំងក្ដីស្រឡាញ់និងគំនុំគុំកួន រាប់ថាជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សទូទាំងលោកយើងនេះ។

ប្រទេសកម្ពុជាយើង ក៏ជាប្រទេសមួយដែលមហាជនសុទ្ធតែធ្លាប់អាន ធ្លាប់ទស្សនាប្រលោមលោក និងភាព-យន្ដចិនយ៉ាងជក់ចិត្ត ទើបយើងខ្ញុំយល់ឃើញថា សមគួរនឹងយកសំនួនវោហារទាំងនោះមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តតាមរយៈសៀវភៅ “សំនួនវោហារក្នុងពិភពយុទ្ធគុនចិន” ដែលមានភ្ជាប់ជាមួយតាំងពីអក្សរដើម អក្សរ ភិន អ៊ិន (Pin Yin)រួមទាំងសំនួនប្រែជាភាសាខ្មែរនិងពាក្យអធិប្បាយបន្ថែមដើម្បីឲ្យលោកអ្នកកាន់តែយល់ខ្លឹមសារបានយ៉ាងច្បាស់។

យើងខ្ញុំជឿថា សំនួនវោហារទាំងនេះសុទ្ធតែមានបង្កប់អត្ថន័យដាស់តឿន ផ្ដល់ជាគតិល្អៗ ជួយដល់ការត្រិះរិះពិចារណារបស់យើង ដែលរាប់ថាជាប្រយោជន៍សម្រាប់ជីវិតរស់នៅទាំងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងសង្គម។ ហេតុនេះការចំណាយពេលអានសៀវភៅពិតជាមិនធ្វើឲ្យលោកអ្នកខកបំណងឡើយ។

Support
Compare

By Categories

សៀវភៅ សំនួនវោហារក្នុង​ពិភព​យុទ្ធគុនចិន

សៀវភៅ សំនួនវោហារក្នុង​ពិភព​យុទ្ធគុនចិន