$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ ក្មេងប៉ិនសួរ

$2.00

In stock

ជាការពិតណាស់ ក្មេងប៉ិនសួរ គឺជាក្មេងឆ្លាត ហើយពួកគេចូលចិត្តសួរនូវសំណួរជាច្រើន ព្រោះតែការសង្ស័យ​​និង​ការ​ចង់​ដឹង។ រាល់​ចម្ងល់​និង​សំណួរ​ ប្រសិន​បើ​បាន​ទទួល​ការ​ឆ្លើយ​តប​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​នោះ​ ពួក​គេ​នឹង​បាន​អភិវឌ្ឍ​ចំ​ណេះ​ដឹង​កាន់​តែ​ប្រសើរ​ថែម​ទៀត​។ តាម​រយៈ​ខ្លឹម​សារ​ក្នុង​សៀវ​ភៅ​មួយ​ក្បាល​នេះ​ មាន​សំណួរ​ល្អៗ​ជា​ច្រើន​​ ដែល​ក្មេងៗ​ទាំង​ឡាយ អាច​នឹង​មិន​ធ្លាប់​ដឹង​ ហើយ​មនុស្ស​ចាស់​ខ្លះ​ក៏​ប្រ​ហែល​ជា​មិន​ធ្លាប់​ដឹង​ផង​ដែរ។​

 

ចំណងជើងសៀវភៅ៖ ក្មេងប៉ិនសួរ

  • ប្រែសម្រួល/រៀបរៀងដោយ: គឹម ហាលីដា
  • បោះពុម្ភៈ និង​ ចែកចាយ: ម៉ាញប៊ុក្ស
  • ថ្ងៃខែឆ្នាំបោះពុម្ភ: ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ2011
  • បោះពុម្ពលើកទី: 1
  • ទំព័រ: 75
  • តម្លៃ៖ 2$

 

-ដឹកជញ្ជួន

-ជិត1$

-ឆ្ងាយ2$

-ទំនាក់ទំនង

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

Support
Compare
Category:

By Categories

សៀវភៅ ក្មេងប៉ិនសួរ

សៀវភៅ ក្មេងប៉ិនសួរ