$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ កាដូជីវិត

$8.00

In stock

#ខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់សៀវភៅ កាដូជីវិត
ជីវិតហាកដូចជាបានរៀបចំផ្លញវឲ្យយើងទៅរកគោលដៅស្រាប់ហើយប៉ុន្តែបញ្ហាស្ថិតនៅត្រង់យើងមិនដឹងថាគោលដៅនោះវានៅត្រង់ណាឆ្ងាយប៉ុណ្ណាទៀតទើបអាចទៅដល់ ហើយអាចទៅដល់ដោយមធ្យោបាយណាខ្លះ និងមានអ្វីខ្លះពេលធ្វើដំណើទៅ។
មាតិកា
១. អំណាចដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជីវិត
២. រកឲ្យឃើញក្ដីសុបិន្តរបស់ខ្លួនឯង
៣. អគុណចំពោះអ្វីៗដែលនៅជុំវិញខ្លួន
៤. ហេតុផលដែលត្រូវប្រឹងបន្តជីវិតរស់នៅ
៥. បរាជ័យមួយដ៏ធំបំផុត
៦. ភ្ញាក់ឡើងជាមួយអារម្មណ៍ល្អ
៧. ក្ដីស្រមៃជាអ្នកជំរុញចិត្តដ៏អស្ចារ្យ
៨. តម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់លើខ្លួនឯង
៩. បោះជំហានទៅមុខ
១០. បទពិសោធក្នុងជីវិត
១១. ជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យមុន
១២. សាងសុភម្គលឲ្យខ្លួនឯង
១៣. ជម្រើសជីវិតនៅថ្ងៃនេះ
១៤. ពេលដែលត្រូវស្ងៀមស្ងាត់
១៥. គ្មានការស្ដីបន្ទោសអ្វីទាំងអស់
១៦. បិទភ្នែកដោយគ្មាវិប្បដិសេរី
១៧. នៅលើវិធីជីវិតមួយផ្សេងពីគេ
១៨. អនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់យ៉ាងដើទៅមុខ
១៩. មេរៀនដ៏មានតម្លៃពិការឈឺចាប់
២០. អ្វីដែលចាំបាច់សម្រាប់ជីវិត
២១. អាហារសម្រាប់ខួក្បាល
២២. ថ្ងៃស្អែកដែលមិនធ្លាប់មកដល់
២៣. ជឿលើភាពស្អាតរបស់ខ្លួន
២៤. ចំណែកនៃទំនូលខុសត្រូវ
២៥. គ្រប់រឿងសុទ្ធតែមានចំណុចល្អ
២៦. ស្លាញ់គឺយល់
២៧. បំភ្លេចភាពជាជនរងគ្រោះម្នាក់
២៨. អ្នកដែលព្រមរួមដំណើជាមួយខ្ញុំ
២៩. ឆ្លងកាត់រឿងច្រើនគិតបានជ្រៅ
៣០. សំឡេងខ្សឹបទៅកាន់ចក្រវាឡ
៣១. របត់ជីវិត
៣២. រស់នៅឲ្យចុះសម្រុងនិងធម្មជាតិ
៣៣. គ្រប់រឿងសុទ្ធតែត្រូវរៀន
៣៤. រក្សាចន្លោះសម្រាប់ខ្លួនឯង
៣៥. សំឡេងក្នុងចិត្ត
៣៦. ដំណើរប្រែប្រូល

 

-ដឹកជញ្ជួន

-ជិត 1$

-ឆ្ងាយ 2$

-លេខទំនាក់ទំនងទិញ

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខ តម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

 

Chat Conversation End
Support
Compare
Category:

By Categories

សៀវភៅ កាដូជីវិត

សៀវភៅ កាដូជីវិត