$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ​ អ្នកឡឺកឺបានធ្វើសេដ្ឋី ហេតុអីខ្ញុំក្រ?

$4.00

In stock

លោកអ្នកអាចនឹងឆ្ងល់ថា "ជនឡឺកឺ" នេះហាក់ដូចជាមិនស័ក្តិសមគ្នានឹង "អ្នកមាន" នេះសោះ តែចម្លើយគឺ "បាន ព្រោះកាលពីអតីត រ៉ូបឺត សេមីន ក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងបណ្តាជនឡឺកឺធ្វើអ្នកមាននោះដែរ។ គាត់ធ្លាប់ត្រូវមនុស្សជុំវិញវាយតម្លៃថាជា "ក្មេងចោលម្សៀត" ដែល "គ្មានកំណើត" តែគាត់នៅតែអាច
ឈានឡើងក្លាយជាអ្នកជំនួញកម្រិតរាប់រយលាន ជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិអចលនទ្រព្យរហូតដល់ជាង ៤០០ កន្លែង ហើយព្រមទាំងជាវាគ្មិនចែករំលេកពីគន្លឹះ បទពិសោធកសាងឋានៈ ជីវភាពដល់មនុស្សរាប់សែននាក់
ក្នុងមួយឆ្នាំៗ ដោយឡើងលើវេទិកាជាមួយបរមគ្រូហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ដូណាល់ ត្រ័ម ផ៍ និង រ៉ូបឺត គីយ៉ូសាគី ជាដើម។

 

424

Khmer

ម៉ាញប៊ុក្ស

រ៉ូបឺត ស៊ឺមីត

02-2014

 

-ដឹកជញ្ជួន

-ជិត1$

-ឆ្ងាយ2$

-ទំនាក់ទំនង

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

Support
Compare
Category:

By Categories

សៀវភៅ​ អ្នកឡឺកឺបានធ្វើសេដ្ឋី ហេតុអីខ្ញុំក្រ?

សៀវភៅ​ អ្នកឡឺកឺបានធ្វើសេដ្ឋី ហេតុអីខ្ញុំក្រ?