$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

សៀវភៅ​​​ លោកខាងលិច លោកខាងកើត លោកសកល

$2.50

In stock

ជនជាតិនីមួយៗ តែងមានទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី ទស្សនៈ ច្បាប់ បែបបទសង្គម គំនិតប្រាជ្ញា វប្បធម៌ និងអរិយធម៌ រៀងៗ​ខ្លួន។ ដោយ​សារ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​មនុស្ស​និង​មនុស្ស​ ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ជ្រួត​ជ្រាប​សាយ​ភាយ​អរិយ​ធ៌​ពី​តំបន់​មួយ​ទៅ​តំបន់​មួយ​​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​។​ ពិភព​លោក​កាន់​តែ​បើក​ចំហ​ទូលំ​ទូលាយ​ឡើង ​ដោយ​បែប​បទ​សកល​ភាវូ​បនីយ​កម្ម​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ហូរ​ចូល​ពី​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​លើ​គ្រប់​វិ​ស័យ។​

Support
Compare

ជនជាតិនីមួយៗ តែងមានទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណី ទស្សនៈ ច្បាប់ បែបបទសង្គម គំនិតប្រាជ្ញា វប្បធម៌ និងអរិយធម៌ រៀងៗ​ខ្លួន។ ដោយ​សារ​ទំនាក់​ទំនង​រវាង​មនុស្ស​និង​មនុស្ស​ ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ជ្រួត​ជ្រាប​សាយ​ភាយ​អរិយ​ធ៌​ពី​តំបន់​មួយ​ទៅ​តំបន់​មួយ​​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​។​ ពិភព​លោក​កាន់​តែ​បើក​ចំហ​ទូលំ​ទូលាយ​ឡើង ​ដោយ​បែប​បទ​សកល​ភាវូ​បនីយ​កម្ម​ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ហូរ​ចូល​ពី​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​លើ​គ្រប់​វិ​ស័យ។​

ដោយ​សារ​តែ​លោក​យើង​រីក​ចម្រើន​ចេញ​មក​ពី​ប្រភព​ពីរ​ តែ​តម្រង់​ទៅ​រក​ទិស​តែ​មួយ​ ទើប​យើង​គួរ​សិក្សា​ពិ​ចារ​ណា​អំពី​ទស្សនៈ​រវាង​លោក​ខាង​លិច​ និង​លោក​​ខាង​កើត ដើម្បី​ស្វែង​រក​ទស្សនៈ​រួម​បែប​សកល​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់​លាស់​។​ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា លោកអ្នកពិតជាទទួលបានប្រយោជន៍គួរ​ជា​ទី​ពេញ​ចិត្ត​ពី​សៀវ​ភៅ​ដែល​លោក​អ្នក​កំពុង​អាន​នេះ។​

 មាតិកា:

1 ព្រះ2 មនុស្ស
3 ជីវិត4 ធម្មជាតិ
5 ពិភពលោក6 ទ្រព្យសម្បត្តិ
7 ឋាន:8 កម្ម
9 ក្តីព្យាយាម10 ភាពជោគជ័យ
11 ក្តីបរាជ័យ12 របបនយោបាយ
13 បែបបទគ្រប់គ្រង14 លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
15 អំណាច16 ការប្រឆាំងតវ៉ា
17 ទំនាស់18 ការប្រកួតប្រជែង
19 សេដ្ឋកិច្ច20 ការរៀនសូត្រ
21 ចំណេះដឹង22 ការសិក្សា
23 បច្ចេកវិទ្យា24 ការពេញចិត្ត
25 ផ្លូវចិត្ត26 ខ្លួនឯង
27 ភេទ28 អាយុ
29 ការគតិ30 ការសម្តែងអារម្មណ៍
31 ការនិយាយស្តី32 ការធ្វើ
33 ការលេង34 ចរិក
35 ការលើកតម្កើង36 ជាតិនិយម
37 គុណសម្បត្តិ38 របបសង្គម
39 ទស្សនវិជ្ជា40 អក្សរសិល្ប៍
41 សិល្ប:41 ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ
42 ការសម្តែងអាកប្បកិរិយា44 ទស្សនគិតិ
45 កាច្នៃប្រឌិត46 រចនាសម្ព័ន្ធ
47 បែបបទ វិន័យ48 ស្នេហា
49 កាមានអារម្មណ៍50 គ្រួសារ
51 ការចិញ្ចឹមកូន52 ការបរិភោគ
53 ការងារ54 កិតិ្តយស
55 តំណែង56 ការទទួលខុសត្រូវ
57 លទ្ធផលការងារ58 មុខរបរ
59 ផលកម្រៃ60 ហាងឆេង
61 គុណភាព62 ទីផ្សារ
63 ការដឹកនាំ64 ការពង្រីកមុខរបរ
65 ការប្រថុយ66 តំបន់បែងចែក
67 ការឲ្យនិងការទទួល68 ទឹកចិត្ត
69 ទស្សនវិស័យ70 ក្តីទុក្ខ
71 សេចក្ដីសុខ72 កាងពឹងខ្លួនឯង
73 ការជួយសង្គ្រោះ74 រូបលក្ខណ:
74 សិទ្ធ75 យុត្តិធម៌
75 អត្តា76 សាសនា
77 ការំដោះខ្លួន78 សន្និដ្ឋាន

By Categories

សៀវភៅ​​​ លោកខាងលិច លោកខាងកើត លោកសកល

សៀវភៅ​​​ លោកខាងលិច លោកខាងកើត លោកសកល