$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

ខោរឹបរាង let’s Slim

$7.00

In stock

-មកដល់ហើយចា៎សខោរឹបរាង let's Slim

-Wow wow ទាញយ៉ាងណាក៏មិនរហែក

-Let's Slim ជាប្រភេទខោសម្រកធ្វើឲ្យកជើងតូចស្រលូន

-ជាខោស្លៀករឹបរាង ដើម្បីបង្កើនរាងដ៏ស្រស់ស្អាត ទាក់ទាញ ជួយលើកត្រគាកអោយមើលទៅ ងរស្អាត ជួយបណ្តឹងក្បាលពោះអោយរាបស្មើរ មិនអោយយារធ្លាក់ ជាពិសេសធ្វើអោយចង្កេះ និងជើងរួមតូចស្រលូន គួរអោយស្រលាញ់ថែមទៀតផង

-អាចស្លៀកជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីទទួលបាននូវ រូបរាងស្រស់ស្អាតទាំងអស់គ្នាណានៅចាំអីទៀតចំនួនមានកំណត់សូមធ្វើការកម្មង់ថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបាន ខោរឹបរាង ធ្វើអោយរាងស្អាត។

-តម្លៃ 7$

-មានស្តុកនៅខ្មែរ

-ដឹកជញ្ជួន

-ជិត 1$

-ឆ្ងាយ 2$

-ទំនាក់ទំនង

-070524424

-011850824

ទិញទំនិញច្រើនមុខតម្លៃក្រោមទីផ្សារ។

Support
Compare

By Categories

ខោរឹបរាង let's Slim

ខោរឹបរាង let's Slim