$10

ការផ្ដល់​ពិសេស

ការលក់សៀវភៅក្នុងខែតុលា

សៀវភៅ កូនសោជីវិត

ហេតុអ្វីបានមនុស្សយើងខុសគ្នា

Three Cambodian writers

អ្នកនិពន្ធខ្មែរ៣រូបចាប់ដៃគ្នា​​ ជួយខ្មែរនៅកូរ៉េរៀនគិតគំនិតថ្មីផ្លាស់ប្តូរខ្លួន ពីពលករទៅសហគ្រិន

327 Views

ការផ្លាស់ប្តូរពីអាជីពមួយ ទៅជាសហគ្រិន មិនមែនជាការងាយស្រួលទ្បើយ​​​លោកអ្នកត្រូវមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ ​ហើយក៏ត្រូវការផ្លូវទៅដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ។

នៅថ្ងៃទី១៣កញ្ញាខាងមុខ​នេះ ​សហគ្រិននិង​អ្នកនិពន្ធខ្មែរ ៣រូប នឹងចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាមួយ​ដែលរៀបចំ​ដោយ​ក្រុមហ៊ុន​ហាងឆេង​២៤ ​ក្រោមប្រធានបទ​ “មាគា៌ផ្លាស់ប្តូរខ្លួនដ៏រឹងមាំ​ពីពលករទៅសហគ្រិន”។​ សូមចុះឈ្មោះឥទ្បូវនេះ ​មុនថ្ងៃទី១៣កក្តដានេះ មានតម្លៃពិសេសតែ​៦មុឺនវ៉ុនប៉ុណ្ណោះ។

អ្នកទាំង៣សុទ្ធតែជាបុគ្គលដែលបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរខ្លួន​ដោយជោគជ័យមួយកម្រិតទាំងវ័យក្មេង។​ពួកគាត់នឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងនោះ ​ដែលនឹងជួយទាំងអស់គ្នាកំពុងរស់នៅកូរ៉េ​ចំណេញ​ពេលវេលា ចំណេញថវិកា​ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរខ្លួនឯង។

សូមកក់កន្លែងចុះឈ្មោះឲ្យបានលឿន៖

ធាងលុយ       01059298064

ភក្រ្តា            01099484849

ហុកលី          01059463801

កុសល          01023200610

By Categories